WKR regeling; zo werkt het!

Naar aanleiding van ons vorige blog zoomen wij verder in op de wkr (werkkosten) regeling, met antwoord op de vraag; zijn kerstpakketten aftrekbaar?
Het goede nieuws is: ja! Verblijd dit jaar jouw personeel met kerstpakketten die fiscaal aftrekbaar zijn! De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling, ook wel wkr regeling, maakt dit mogelijk.

WKR Regeling; zijn kerstpakketten en relatiegeschenken aftrekbaar?

De vrije ruimte houdt in dat jij werknemers onbelast vergoedingen en verstrekkingen doet. Jouw wkr budget betreft 1.2% van de totale jaarlijkse fiscale loonsom van jouw organisatie. Buiten het wkr budget vallen artikelen die je onder het noodzakelijkheidscriterium kunt aftrekken. Hierbinnen vallen artikelen als gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen. Deze artikelen vallen buiten jouw wkr budget. Ook een personeelskorting valt niet binnen de werkkostenregeling. Meer geld om te schenken dus! Let wel op dat alles wat jij schenkt binnen de vrije (forfaitaire) ruimte van het budget valt, zo ook een fiets of een personeelsfeest op externe locatie. Weten hoe het precies zit en wat er allemaal onder valt? Lees alles op http://www.werkkostenregeling-wkr.nl , hier download je ook de fiscfree. Dé tool om de vrije ruimte binnen jouw werkkostenregeling optimaal te benutten.

Kerstpakket fiscaal aftrekbaar, hoe het werkt.

De aanschaf van de kerstpakketten / relatiegeschenken wordt in mindering gebracht op jouw wkr budget. Wil jij precies weten wat je belastingvrij mag schenken in 2018? Neem 1.2% van het gemiddelde fiscaal jaarloon van jouw werknemers. 1.2% van het fiscale jaarloon (bruto jaarloon exclusief werkgeverslasten) is het bedrag inclusief btw wat jij mag schenken. Deel dit bedrag door het aantal werknemers en je weet wat het budget is.
Voorbeeld:
gemiddeld fiscaal jaarloon           30.000 euro
aantal werknemers                        10
totaal fiscaal jaarloon                    300.000 euro
vrije ruimte wkr 1.2%                    3600 euro

Het is hierboven al eens benoemd, maar binnen de vrije ruimte vallen meer dingen als kerstpakketten. Let hier goed op! Indien jij meer als 1.2% schenkt, betaal je een eindheffing van 80% aan de belastingdienst. Daar houden zij een leuk eindejaarsgeschenk aan over, maar levert jou onnodig hoge kosten op.
Tegelijkertijd mag jouw geschenk niet meer afwijken als 30% van soortgelijke uitgaves binnen de branche of het bedrijf. Dit heet de gebruikelijkheidstoets.
Bij de belastingdienst lees je ook meer informatie over de werkkostenregeling en een eventuele eindheffing.